88711831 - 88711826 fanplast@yahoo.com

وضعیت خطرناک اشعه فرابنفش در ایران

در حالی که با تخریب لایه ازن به عنوان چتر محافظ زمین هرروز نگرانی ها در زمینه روند رو به رشد ورود اشعه ماوراء بنفش به زمین جدی تر می‌شود که به نظر می‌رسد بی توجهی به اطلاع رسانی و آموزش در این زمینه ایرانی‌ها را در زمینه سرطان پوست آسیب پذیرتر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در طول تاریخ آب و هوای زمین به طور متناوب در تغییر تدریجی و گاه ناگهانی بوده است به طوری که در دو میلیون سال گذشته در حدود 20 دوره یخبندان و همچنین خشکسالی‌های فراوانی در زمین رخ داده است. در آن زمان ما انسانها در بروز این تغییرات آب و هوایی هیچ نقشی نداشتیم اما امروزه در وقوع تغییرات اقلیمی و آب و هوایی برای خود جایگاه تاثیر گذاری را دست و پا کرده ایم!

متاسفانه در سال‌های اخیر بر اثر فعالیتهای گسترده صنعتی ما انسانها دمای سطح زمین با افزایشی تدریجی اما تاثیرگذار مواجه شده و این موضوع بر تمامی فاکتورهای زیستی کره زمین تاثیر بسزایی داشته است.